Γατοάρθρα

Αν νομίζετε ότι είναι ιδιαίτερα απλό να υπολογίσετε την ηλικία της γάτας σε ανθρώπινα χρόνια κάνετε λάθος. Μάθετε πως να κάνετε την αναγωγή από χρονια γάτας σε ανθρώπινα χρόνια αλλά και πως να καταλάβεις την ηλικία μιας γάτας