Γατοάρθρα

Σίγουρα σε κάθε ον και ιδιαίτερα στους θηρευτές, το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι εκπαίδευσης και χαλάρωσης, αλλά και δείγμα ευφυίας. Μάθετε τι σημαίνει για τη γάτα το παιχνίδι