Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

  • Οι φώτος και τα βίντεο με τον Τσίτσο και τις γάτες της αυλής είναι δική μου ιδιοκτησία και αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε παρακαλώ κάνtε μια αναφορά χρησιμοποιώντας το url https://www.tsitsosthecat.gr
  • Οι πληροφορίες σε θέματα υγείας προκύπτουν από την εμπειρία μου με τις γάτες της αυλής και από την επικοινωνία με τους κτηνιάτρους μου και άλλους ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην επαφή με τις γάτες. Αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις οδηγίες επαγγελματιών της υγείας των ζώων (Κτηνίατροι κλπ). Έτσι κάθε ιδέα/λύση που προτείνεται μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν πρώτα συζητηθεί με τον κτηνίατρό σας. Ο ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες αυθαίρετης εφαρμογής πρακτικών που περιγράφονται εδώ, χωρίς πρώτα οι χρήστες να έχουν επικοινωνήσει με τον κτηνίατρό τους.
  • Τα άρθρα που παρέχονται από τους ειδικούς φιλοξενούμενούς μας (κτηνίατροι κλπ) δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη δική μου γνώμη στο εκάστοτε θέμα και δεν έχω ευθύνη για αυτά τα άρθρα.
  • Το περιεχόμενο των άρθρων στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μου και κάθε αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του σε οποιαδήποτε μορφή (email, άλλο σάιτ, κλπ) επιτρέπεται εφόσον κάνετε αναφορά χρησιμοποιώντας το url https://www.tsitsosthecat.gr