Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Οι φώτος και τα βίντεο με τον Τσίτσο και τις γάτες της αυλής είναι δική μου ιδιοκτησία και αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε παρακαλώ κάνtε μια αναφορά χρησιμοποιώντας το url https://www.tsitsosthecat.gr

Οι πληροφορίες σε θέματα υγείας προκύπτουν από την εμπειρία μου με τις γάτες της αυλής. Αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις οδηγίες επαγγελματιών της υγείας των ζώων (Κτηνίατροι κλπ)

Τα άρθρα που παρέχονται από τους ειδικούς φιλοξενούμενούς μας (κτηνίατροι κλπ) δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη δική μου γνώμη στο εκάστοτε θέμα και δεν έχω ευθύνη για αυτά τα άρθρα.

Το περιεχόμενο των άρθρων στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μου και κάθε αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του σε οποιαδήποτε μορφή (email, άλλο σάιτ, κλπ) επιτρέπεται εφόσον κάνετε αναφορά χρησιμοποιώντας το url https://www.tsitsosthecat.gr